نظام الاتصالات الساتلية - أفغانستان - كتالوج العالم الناطق بالعربية

نظام الاتصالات الساتلية

  • 2021-12-31تاريخ التحصيل
  • 2022-02-15محدث
نظام الاتصالات الساتلية

اسم النطاق:www.starcomsystems.comتقييم

حول1000~20000

اسم النطاق:www.starcomsystems.comتدفق

322

اسم النطاق:www.starcomsystems.comجيد أو سيء

كل شيء يجري بشكل جيد. ريتش أند نوبل جي

موقع الكتروني:نظام الاتصالات الساتليةالأوزان

4

موقع الكتروني:نظام الاتصالات الساتليةIP

104.21.14.74

موقع الكتروني:نظام الاتصالات الساتليةالمحتوى

HOME|AdvancedTechnologyforGlobalTrackingofShippingContainersHomeTheProblemTechnology& ServicesOurProductsTeamNewsInvestorsContactOnlineGlobalshippingcontainertrackingMulti-sensorIoTtrackingdeviceWiderangeofdetectioncapabilitiesState-of-the-artcommandcenterCloud-basedanalytics&alertsUnderstandt42in120secondsTheProblem99.9%ofshippingcontainersarenottrackedorinspectedforsecurity resultingin$50billionestimatedcargo-theftcostsandotherrelatedlossesperannum.Thet42State-of-the-art,tamper-proof,rged,multi-sensorcontainerlockandencryptedglobaldatatransmitter.24x7x365secureddatatransmission.Monitors location,acceleration,temperature,humidity, impact,tilt,light conditionsandmore.Providesintelligentdetectionof coursedeviation, temperaturedeviation, humiditydeviation,tampering attempts,vessel,accident,containerdameandactualbreach.Contacنظام الاتصالات الساتليةtusforaDemot42CommandCenterOurC4I forglobalshippingcontainertracking-24x7x365AI-basedmonitoring -Securedonlineaccessacrossdevices -Real-timealertsandreports -Authoritiesintegration -Escalationprocedurelogic -Actionabledata&insights ‍Machinelearningalgorithmscontinuouslyimproveoptimizationofshipment’routingresultinginsignificantcostreductionsandenvironmentalbenefits.  ContactusforaDemo55Countries100+Distributors50+Logistics& SupportPartners1millionDevicesDeployedUnparalleledConnectivityWesupportglobal2G,3G,4G,IridiumSatelliteandLoRaconnectivityformaximumearthcovere-Highlysecuredaccesscontrolandprivilegedaccessmanement -Encrypteduseridentificationthatcanbemanedandcontrolledremotely-Big-datacollection,analysis andAI-basedoptimizationservices End-to-endsolutionsWeprovidetrackingdevices,command& controlcentersetup(C4I),fullintegrationwith3rdpartyenterprisesandauthorities,big-datacloudstoreprovisioning(5x9sreliability),stafftraining,globaltechnicalsupport,andcustomerservice.LeadershipWeareagroupofbusinessandtechnologyprofessionalsunifiedbythevisionofglobalshippingtransparency.iHartmannFounder&CEOiisanentrepreneurinthefieldofcommunicationanddataprocessingandhasmorethan20yearsofexperienceinexecutiveroles.HefoundedMobiltel,oneofthefirstvehiclemonitoringcompanieswithaplatformoperatingonover1milliondevicesacross56countries.In2002,ico-foundedStarcomtoexpandcommunicationservicesandintegratedataprocessingintoriTechandindustrialautomation. IgorVatenmacherCFOIgorbringswithhimextensivefinancialexperienنظام الاتصالات الساتليةce,overseeingthemanementofseveralcompanieswithinthegolgroup(GL:TASE)andwastheSOXandInternalAuditManeratCeronNetworks(CRNT:NASDAQ),whichincludedmorethan10internationalsubsidiaries.IgoralsoservedasSeniorAccountantattheErnst&YoungRiskAdvisoryServicesDepartment.HeholdsaBAinEconomicsandanMBAwithHonoursfromtheHebrewUniversity.MaximPerryVPSalesMaximoverseesthecompanyx27;sglobalsalesandmarketingeffortsandleadstheproductdevelopmentdepartment.Hehasmorethan6yearsofexperienceasamarketingmanerwithinaleadingcellularcompanyinIsraelandwastheregionalmarketingmanerofMinilineCommunicationLTD,LG’sofficialrepresentativeinIsrael.MaximholdsadegreeinengineeringandaBAinBusinessAdministrationandMarketing.UriHartmannCTOUribringsover25yearsofexpertiseinIoT,bothfromthetechnologyandthecommercialaspects.HedevelopedthefirstVHF/GPSsolutionfortheLmarketandthefirstintegrationsoftwareconnectingsmartphoneswithhomesandvehicles.BeforeStarcom,Uriservedforalmost20yearsintheIDFIntelligenceCorps,spearheadingcomputerizedmeasuringsystemsdevelopment.HeisagraduateofPracticalEngineeringatTelivUniversityandhasaBScinSoftwareEngineeringfromtheOpenUniversity.MichaelRosenbergNon-ExecutiveChairmanMr.RosenbergbeganhiscareerwiththemerchantbankersSamuelMontuandCo.Hethenco-foundedaglobalhealthcareservicescompanyandheldseveralChairmanandDirectorPositionsatAIM-quotedcorporationsandprominentmediacompanies.MichaelchairedtheBritishHealthcareExportCouncilandhadpreviouslyservedasChairmanoftheDTIx27;sCommitteeandasaDirectoroftheChinaBritainBusinessCouncil.In1994,MichaelwasawardedtheOBEforservicesontradewithHongKong.MartinBlairNon-ExecutiveDirectorMr.BlairisanaccomplishedGroupFinanceDirectorwithextensiveindustryexperiencecoveringsoftware,lifesciencesandmediaarenas.Heachievedbroadplcexposurنظام الاتصالات الساتليةeandsignificantexpertiseinglobalcorporatetransactionsforpublicmarketlistings,acquisitions,jointventuresanddisposalsaswellasstrategicrestructuringandintegrationprojects.Martinhasatrackrecordofmaningpost-acquisitionintegrationalongsideimplementationofglobalITsystemsandfinancialcontrols,corporatebanking&treasurymanement,includinghedgingderivativesandforeignexchangetransactions.ContactUst42providessolutionsforshippingcompanies, freightforwarders, insurancecompanies, customsauthorities, HomelandSecurity&marinepolice forces.Wecontinuouslyseekinternationalpartnershipsanddistributionchannels.Fillintheform andwewillgetbacktoyouwithin48hours.Thankyou!Yoursubmissionhasbeenreceived!Oops!Somethingwentwrongwhilesubmittingtheform.Theanswertotheultimatequestionof$50billionworthofdisappearingcontainersPrivacyPolicy

موقع:نظام الاتصالات الساتليةنقل

إذا كان هناك انتهاك للموقع ، فيرجى النقر فوق إبلاغنقل

المعلومات الموصى بها

موقع موصى به